O Zespole
KIEROWNIK ZESPOŁU

mgr Józef Brzuchacz

 

RADA ARTYSTYCZNA ZESPOŁU:

Instruktor śpiewu i tańca
grupy żeńskiej:
Helena Lassak
 Instruktor śpiewu i tańca
grupy męskiej:
Klemens Słodyczka
Instruktor Muzyki: Jan Michałczak


RADA ZESPOŁU:

Prezes:

Sabina Ruszkiewicz

Sekretarz:

Bartłomiej Haładyna

Skarbnik:
Joanna Topór-Orawiec
Członek zwykły: Bożena Goleniowski
Członek zwykły: Kinga Ruszkiewicz


MUZYKA:

Jan Michałczak

- prym/sekund

Helena Lassak

- prym/sekund

Paweł Majerczyk

- prym/sekund

Monika Potaczek

- sekund

Marzena Żmuda

- sekund

Jakub Ścisłowicz

- basy

Bartłomiej Haładyna

- basy/sekund/prym

 

OPIEKUN ZESPOŁU:

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK

Prorektor ds. Kształcenia

Opiekun Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR


Siedziba:

Klub Studencki „ARKA” - Stary budynek
Al. 29 listopada 50
31-425 Kraków

tel. +48 12 662 51 78

Linie autobusowe /Przystanek: UR Aleja 29 Listopada/

105, 129, 139, 159, 169, 257, 277, 280, 469, 503, 608 (nocny), 610 (nocny)

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła