O Zespole
KIEROWNIK ZESPOŁU

mgr Józef Brzuchacz

 

RADA ARTYSTYCZNA ZESPOŁU:

Instruktorzy śpiewu i tańca
grup żeńskiej oraz męskiej:

Instruktor Muzyki:

Halina
Marcin

Adam

Skupień
Bigos

Dziadkowiec

RADA ZESPOŁU:

Prezes:
Zastępca:
Skarbnik:
Członkowie:
 

Kamil
Krystyna
Aleksandra
Andrzej
Paweł

Bodzioch
Stękała
Peregrym
Budz
Waras

MUZYKA:

Wojciech
Adam
Katarzyna
Paweł
Jakub

Kubasiak
Dziadkowiec
Kluska
Ryt
Ścisłowicz

- prym/sekund
- prym/sekund
- prym/sekund
- sekund
- basy

 

OPIEKUN ZESPOŁU:

dr hab. inż. Sylwester Tabor
Prof. UR, Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich


Siedziba:

Klub Studencki "ARKA"
Al. 29 listopada 50
31-425 Kraków

tel. +48 12 662 51 78

Linie autobusowe /Przystanek: UR Aleja 29 Listopada/

105, 129, 139, 159, 169, 257, 277, 280, 429, 469, 503, 608 (nocny), 610 (nocny)

tu jesteśmy
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła